สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นประดู่