ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันในช่วงโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 21) 20 พ.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1295) 01 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1286) 07 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1639) 09 ก.พ. 65
ตัวอย่างการแต่งกายชุดนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 2069) 06 ก.พ. 65
ตัวอย่างกายแต่งกายชุดนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 1562) 06 ก.พ. 65
ตัวอย่างการแต่งกายชุดนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 1231) 06 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2428) 04 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2602) 21 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนที่ 2 /2564 (อ่าน 845) 30 ต.ค. 64
แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียน (อ่าน 892) 31 ส.ค. 64
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 45) 12 ส.ค. 64
เอกสารหมายเลข 1 (เบิกค่าอาหารนักเรียน) (อ่าน 728) 16 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 721) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 746) 15 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 707) 14 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 1 มิถุนายน 2564) (อ่าน 748) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สมัครผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 833) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สมัครผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 681) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะสมัครผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 540) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 570) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สมัครผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 538) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (มอบตัว 1พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์) (อ่าน 774) 26 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 69) 23 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1973) 26 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 916) 31 ม.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) (อ่าน 787) 08 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษาชั่วคราวกรณีพิเศษ-31 มกราคม 2564 (อ่าน 753) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 74) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 61) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 56) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 60) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 38) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 43) 04 ม.ค. 64
ระบบลงเวลาเรียนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 40) 04 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับนมกล่องตามวันและเวลาที่กำหนด (อ่าน 631) 04 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (อ่าน 521) 04 ม.ค. 64
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่4-17 มกราคม 2564 (อ่าน 700) 01 ม.ค. 64
ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษา ชั่วคราว(กรณีพิเศษ) (อ่าน 522) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (กรณีพิเศษ) (อ่าน 618) 23 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) (อ่าน 947) 01 ก.ย. 63
ประกาศสำนักงานเขตบึงกุ่ม (อ่าน 850) 01 ก.ย. 63
ช่องยูทูบการจัดการเรียนการสอน On line โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (อ่าน 78) 13 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Update) (อ่าน 1189) 25 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1110) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1006) 23 พ.ค. 63
กำหนดวันรับนมกล่อง (อ.1-ป.6) (อ่าน 1119) 19 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1252) 08 พ.ค. 63
QR Cord รายงานตัวอนุบาล 1,ป.1 และม.1 (อ่าน 1310) 08 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1193) 08 พ.ค. 63