ภาพกิจกรรม
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ นายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:01   อ่าน 57 ครั้ง