ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพฯและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิไลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวฑูตกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,20:47   อ่าน 38 ครั้ง