ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
10 พฤษภาคม 2566 นางกาวิน เครือมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2566 อย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,15:09   อ่าน 17 ครั้ง