ภาพกิจกรรม
ยุวฑูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
นางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะ นำเด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ขออนุญาตเข้าพบ นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เพื่อลาไปต่างประเทศ เนื่องในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 30 เพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองโยชิโย ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายธีระชัย อินทร์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,15:17   อ่าน 19 ครั้ง