สาระน่ารู้จากรั้ว เทา-แดง
โรงเรียนแย้มจาดฯ รณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
    ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรุงเทพมหานคร ในการรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร ทางโรงเรียนได้มีการรณรงค์ โดยการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึงโทษของการใช้โฟม โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด การให้ความรู้หน้าเสาธง  การจัดตั้งข้อกำหนดให้ผู้ขายสินค้าภายในโรงเรียนเลิกใช้โฟมแล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษชานอ้อยแทน  

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 3157 ครั้ง